PUBLIQ White Paper

Uvod

PUBLIQ uvodi peer-to-peer distributersku mrežu koja implementira novu viziju i pristup medijskoj industriji. On menja način na koji ljudi međusobno komuniciraju i informišu se, pogotovo u rastućem onlajn medijskom okruženju gde ne postoji posredni način za transakciju i razmenu.

Neverovatan rast pristupa internetu i njegove brzine širom sveta omogućava sve većem broju ljudi da bude povezan sa medijima, u svakom tenutku i na svakom mestu. Međutim, medijsko okruženje je trenutno ugroženo. Preterana centralizacija, nepravedne naknade, loša korisnička iskustva i niskokvalitetni sadržaji su u porastu. Ovakva situacija ne utiče samo na naš pristup i poverenje prema medijima, već i na naše shvatanje onoga što se stvarno dešava oko nas.

PUBLIQ tim gradi naš budući medijski ekosistem zasnovan na tehnologiji ulančanih blokova u kombinaciji sa analitikom i veštačkom inteligencijom (AI). PUBLIQ obnavlja poverenje u medije omogućavajući autorima i čitaocima da budu deo bezbednog, nepristrasnog i pravičnog ekosistema.

Pozadina

Već 2003. godine svet je na svaka dva dana[1] stvarao količinu informacija jednaku ukupnoj količini prethodno stvorenih informacija u istoriji čovečanstva. U ovom stalno rastućem mlazu informacija može se pronaći enorman broj digitalnih članaka, vesti i priča. Uspon onlajn medija[2] radikalno je promenio način interakcije ljudi sa svetom, ali je sa procvatom samoizdavaštva došlo i do pada kvaliteta emitovanog sadržaja. Informacije objavljene posredstvom bezbroj medijskih platformi učinile su pronalaženje relevantnog ili zanimljivog sadržaja svojevrsnim izazovom. Povrh toga, porast klikbejta i drugih malvera unazadio je ukupno korisničko iskustvo, što predstavlja veliki teret za postojeće platforme.

Trenutna situacija ne utiče samo na korisničko iskustvo, već i na prirodu sadržaja. U cilju povećanja internet saobraćaja, urednici su primorani da neumoljivo objavljuju nove članke, neretko stvarajući loš sadržaj lišen suštine. Uz trenutni model raspodele prihoda, cela industrija se kreće u pogrešnom smeru, smeru koji vodi modifikaciji vidljivosti i razumevanja čitalaca.

Iako se može reći da su ustaljene prakse medijske industrije nepravedne kada se radi o upravljanju pravima, sve veći broj nepoznatih autora i blogera uspeva da na internet postavi visoko cenjen i poštovan sadržaj posredstvom sadašnjeg ekosistema. Druga strana medalje je da talentovani autori uspevaju da izgrade samo delimičnu i krhku reputaciju kroz niske naknade ili nenagrađen trud. Istovremeno, giganti društvenih medija zarađuju sve više i više zahvaljujući sadržaju koji ljudi objavljuju, ne dobijajući za to nikakvu nagradu. Rastuća količina članaka i podataka koje korisnici razmenjuju takođe je pomogla ovim gigantima da prodaju lične podatke radi ostvarivanja još većeg profita.

Danas se dosta članaka duplira, ako ne i plagira. Oni se nesledljivo dele i distribuiraju na više platformi, u mnogome otežavajući autorima da prime zaslužene naknade i zasluge. Ove naknade nestaju kroz posrednike koji eksploatišu kreativnost i dela trećih lica zbog lične finansijske koristi..

Prepreke za ulazak na tržište su veoma visoke za svakog dovoljno ambicioznog da se takmiči sa trenutnim liderima ove industrijske grane. Infrastruktura koja podupire trenutnu medijsku industriju je nedovoljno transparentna i podiže sumnju u svoju nepristrasnost.

PUBLIQ fondacija

PUBLIQ je neprofitna fondacija uspostavljena sa ciljem pružanja podrške autorima digitalnih sadržaja. Misija fondacije je da podrži i štiti interese i prava autora sa jedne, a korisnika sa druge strane, uz istovremenu izgradnju i održavanje slobodnog medijskog okruženja. PUBLIQ preoblikuje naš pristup medijskoj industriji izgrađujući decentralizovane nezavisne komunikacione platforme za sve koji žele da dele ili objavljuju vesti i sve vrste članaka.

Stanje u industriji je nepravedno i neprihvatljivo, naročito imajući u vidu činjenicu da određene tehnologije mogu da se suoče sa ovim problemima. PUBLIQ želi ponovo uspostaviti ravnotežu moći uz pomoć inovatinih otvorenih tehnologija.

PUBLIQ ima za cilj da ponudi iskustvo u kome se nagrade odmah distribuiraju, olakšavajući istovremeno i iskustvo autora koji je podstaknut da ostvari svoju strast, i čitaoca koji ne mora da prolazi kroz težak i skup proces kako bi uživao u necenzurisanom sadržaju.

PUBLIQ obezbeđuje besprekorno iskustvo uz momentalno zadovoljavanje vaših potreba, podstičući kreativnost i pružajući autorima priliku da stvaraju i dele više sadržaja svojim čitaocima i pratiocima.

PUBLIQ je sastavljen od tri različita sloja: sloj za deljenje sadržaja koji omogućava svakome da bezbedno objavljuje vesti i priče, transakcijski sloj koji uključuje mehanizam za transfer i distribuciju naknada i reputacioni sloj koji služi oceni autora od strane čitalaca. PUBLIQ namerava da demokratizuje medijsku industriju decentralizacijom podataka i uklanjanjem nepotrebnih posrednika iz sadašnjeg okruženja.

PUBLIQ ekosistem

Mi u PUBLIQ fondaciji mislimo da se autentičnost i nezavisnost medija mogu postići korišćenjem tehnologije ulančanih blokova i njegove decentralizovane prirode. PUBLIQ-ov ekosistem osmišljen je kao pouzdana decentralizovana medijska platforma opremljena analitičkim motorom za procenu reputacije, kao i AI algoritmima za analizu preferencija korisnika i sugestiju članaka sa različitim stavovima.

Tehnologije

Ulančani blokovi kao izvor distribuiranog poverenja

PUBLIQ će koristiti sopstvene nezavisne ulančane blokove bazirane na Proof-of-Stake (PoS) modifikovanom algoritmu konsenzusa. Ulančani blokpvi će sadržati informacije vezane za nalog, transakcije i metapodatke sadržaja. Takođe će predstaviti i podržavti PUBLIQ-ove "PBQ tokene" (cf 4-B-PBQ Token) koji će se koristiti u PUBLIQ ekosistemu. PBQ tokeni će se delimično distribuirati učesnicima prodaje tokena, a biće i izdavani i distribuirani kroz proces rudarenja. Algoritam konsenzusa u PUBLIQ mreži je PoS stil, ali sa određenim modifikacijama. Ideja vodilja konsenzusa je da će rudari imati šansu proporcionalnu veličini njihovog udela da budu izabrani da rudare naredni blok.

Blokovi će se rudariti na svakih 30 sekundi ili 2000 operacija, zavisno od toga šta se od ta dva se prvo dogodi, ali ne u razmaku manjem od 3 sekunde. To će omogućiti ulančanom bloku da ubrza kada broj transakcija bude rastao, a da ne generiše previše praznih blokova kada je mreža u pripravnosti. Operacije ulančanih blokova u našem sistemu uključuju transfere PBQ-a, podnošenje sadržaja, prilagođavanja rejtinga na dnevnoj bazi, statistike prikaza sadržaja i druge operacije.

Da bi učestvovali u procesu rudarenja, rudari moraju prvo pribaviti "tokene za rudarenje" iz PUBLIQ mreže pomoću aplikacije novčanika. Tokeni za rudarenje odgovaraju nasumičnom RIPEMD-160 hešu. Za pribavljanje tokena za rudarenje, rudari treba da stave fiksni iznos PBQ-a na čekanje na odvojenom računu. Svako ko poseduje dovoljno PBQ-a može dobiti token(e) za rudarenje. Broj tokena za rudarenje koje rudar može držati je ograničen samo brojem PBQ-a koji je stavljen na rudarski račun. PBQ tokeni prikupljeni kroz rudarenje biće vraćeni rudaru kada se žetoni za rudarenje vrate.

Rudar koji će rudariti naredni blok se bira među svim rudarima. Kako bi legitimno rudario naredni blok, rudar treba da poseduje token za rudarenje najpribližniji hešu prethodnog bloka, a pošto su svi rudari registrovani u okviru ulančanih blokova, svima je poznato ko je sledeći rudar.

Algoritam rudarenja procesuira ažuriranja ulančanih blokova i za svaki novi blok pronalazi T tokene najpribližnije hešu tog bloka od svih dostupnih tokena za rudarenje (T će varirati u zavisnosti od veličine mreže i ukupnog broja rudara). Ti rudari će biti ovlašćeni da potpišu blok i emituju ga na mrežu.

Umreženi ravnopravni uređaji će dobiti T mogućih kandidata prijavljenih od strane različitih tokena za rudarenje. U slučaju da su svi rudari koji pokušavaju da prijave blok onlajn za svaki naredni blok, ravnopravni uređaji će uvek odabrati blok koji se rudari uz pomoć tokena koji je najbliži hešu prethodnog bloka u odnosu na druge kandidate.

U idealnom slučaju, ako su svi rudari uvek onlajn, T bi trebalo da bude 1. Međutim, neki rudari mogu biti isključeni iz mreže, pa samim tim odabir određenog broja potencijalnih rudara koji mogu biti odabrani za rudara narednog bloka pomaže da se u procesu generisanja blokova ne pojave latentnost ili problemi pri povezivanju.

PUBLIQ "čvorovi" se podstiču radi održavanja platforme i i njene pouzdanosti obezbeđivanjem validacije i distribucije blokova. Njima se dodeljuju cf 4-B-PBQ tokeni kao rudarske nagrade za njihovo učešće. Svako ko poseduje PUBLIQ PBQ tokene može potencijalno postati čvor ukoliko odluči da učestvuje u procesu.

Naš rudarski algoritam ima prednost u odnosu na "proof-of-work" algoritme s obzirom na to da ne iziskuje značajnije utroške resursa, poput troškova električne energije. U poređenju sa postojećim "proof-of-stake" metodama, naša matoda je u prednosti, s obzirom na to da se odabir rudara nasumičan i nije isključivo povezan sa veličinom uloga. Stoga, ako bi neko zlonamerno želeo da korumpira mrežu, morao bi da preuzme veoma veliki deo mreže da bi imao zagarantovano mesto rudara predoređanog za narednog rudara.

Distribuirano skladištenje

PUBLIQ će koristiti infrastrukturu distribuiranog skladištenja za skladištenje celokupnog sadržaja - članaka, vesti i reklama. Skladištenje će se obavljati preko učesnika koji će pozajmiti svoj slobodan skladišni prostor PUBLIQ ekosistemu u zamenu za PBQ tokene. Postati dobavljač distribuiranog skladišta predstavlja alternativni način održavanja ekosistema i istovremenog pribavljanja rudarskih tokena.

Sadržaju će biti dodeljen trajni heš ID prilikom smeštanja na distribuirano skladište i na njega će se upućivati pomoću tog istog ID-a svuda unutar PUBLIQ mreže. Distribuirano skladištenje se oslanja na ulančane blokove za otkrivanje sadržaja, a ne na distribuiranu tabelu hešova. Distribuirano skladištenje koristi celokupan skladišni prostor korisnika u svoju korist. Bilo koji podatak se može umnožiti sa koeficijentom od 5 do 10 kako bi se osigurala izlišnost i dostupnost. U svojoj poboljšanoj verziji, distribuirano skladište će umnožavati podatke na osnovu geolokacije skladišta, čime se optimizuje u odnosu na latentnost i brzinu. Iznos naknada koje sleduju dobavljaču skladišta zavisi od njegove dostupnosti za održavanje pouzdanog globalnog skladištenja na mreži.

Jedan od ključnih aspekata naše tehnologije distribuiranog skladištenja je omogućavanje p2p mreži da se bazira na multikastingu na nekim čvorovima. Ovo omogućava efikasnije raspoređivanje skladišta. Naši skladišni protokoli se automatski prilagođavaju i neprimetno integrišu delove mreže bazirane na multikastingu. Multikast protokol višeg nivoa je zapravo identičan onom koji se koristi na p2p mreži. Zato na binarnom nivou oni izgledaju identično, ali je u ovom slučaju umnožavanje efikasnije.

Bitno je pomenuti da se hešovi podataka čuvaju u okviru ulančanih blokova, što omogućava momentalno otrkivanje eventualne korumpiranosti podataka.

Nepromenjivost ulančanih blokova takođe deluje kao podrška nezavisnom novinarstvu. Nijedan centralizovan entitet ne može ukloniti spise koji su već postavljeni za razliku od većine postojećih platformi (cf 4-D-The PUBLIQ upravljanje). Ako postoji potreba za naknadnim dodavanjem bilo kakvih amandmana ili napomena članku koji je već objavljen u okviru ulančanih blokova, PUBLIQ omogućava autorima da dodaju napomene koji će biti povezane sa početnim sadržajem. Svaka od tih beleški će biti naznačena čitaocima kako bi se održala jasnoća pri čitanju (cf 4-B-PBQ token).

PUBLIQ tehnologija ulančanih blokova i tehnologija distribuirane knjige će snažno zaštititi sadržaje i transakcije od bilo kakvih nepotrebnih problema. Rad autora i njegova dela su transparentni i dostupni svima u PUBLIQ-u. Autori sada mogu zaštititi svoje radove i svoja dela bezbedno distribuirati.

PUBLIQ proces rada

 

PUBLIQ Workflow

 

AI asistent

Da bismo bolje odgovarali našim dopremnicima oglasa i pružili korisnicima relevantne preporuke, integrisaćemo AI koji može interpretirati i analizirati sadržaj. AI će sedeti na vrhu ulančanih blokova i obrađivati sve nove sadržaje. Korišćenje različitih AI protokola omogućava pretraživanje sadržaja i razumevanje kategorija sadržaja. Sadržaji mogu biti grupisani po događajima, temama i činjenicama, a mogu se kreirati i drugi značajni odnosi između sadržaja. Članovi našeg tima su uspešno kreirali niz AI aplikacija u industriji visokofrekventnih finansija.

Naš AI se sastoji od tri dela:

Snažan motor preporuke. PUBLIQ je namenjen da bude veoma raznovrstan ekosistem koji emituje širok spektar autorskih članaka širom sveta. Kako bi ponudio optimizovano korisničko iskustvo čitaocima, PUBLIQ koristi motor preporuke zasnovan na veštačkoj inteliganciji koji daje predloge bazirane na tome šta su čitaoci izabrali da pročitaju i šta im se dopada u vezi sa člancima. U zavisnosti od pretraživanja, čitanja i povratnih informacija čitalaca, bilo na PUBLIQ interfejsu, bilo na kanalima (cf 4-C- Public workflows and economics), AI asistent će preporučiti članke koji su u skladu sa preferencijama korisnika (teme, dužine , stil, jezik, zemlja porekla itd.). Čitaoci mogu biti obavešteni da je njihov omiljeni autor objavio novi članak. Oni su u mogućnosti da oblikuju motor preporuke na osnovu sopstvenih preferencija ili jednostavno odluče da pogledaju novopostavljene članke..

Pouzdan SVM. Naš AI procesuira i vrši odabir informacija prezentovanih korisniku, kako bi za svaki članak koji je prikazan korisniku, postojao i alternativan prikaz. Mi koristimo SVM (Support Vector Machines) za klasifikaciju članaka. To nam omogućava prikazivanje alternativnih mišljenja i uputstava uz bilo koji emitovani članak. Naš cilj je da olakšamo kreiranja mišljenja čitaocima na koje trenutno utiču pogrešno kalibrirani motori preporuka. Nameravamo da uspostavimo i održavamo okruženje bez štetnih uticaja. PUBLIQ zadržava objektivnost i namerava da ostane ekosistem lišen bilo kakvog uticaja, a kako bi se maksimizirala mogućnost čitalaca da slobodno formiraju svoje mišljenje.

Precizno postavljanje reklama. PUBLIQ takođe koristi AI algoritam da pomogne oglašavačima u optimizaciji plasmana oglasa u PUBLIQ ekosistem. Naš AI predviđa relevantnost reklama koje će biti prikazane korisnicima koristeći stabla za određivanje verovatnoće. AI algoritam obezbeđuje mehanizam za postavljanje reklama zasnovan, kako na preferencijama čitalaca, tako i na prirodi samih članaka (tema, industrijska grana itd.). AI algoritam pomaže da se odredi koji bi oglas mogao biti interestantan određenim čitaocima i kanalima više od drugih, a na osnovu aktivnosti korisnika u okviru PUBLIQ-a. Pristup zasnovan na veštačkoj inteligenciji sadrži i funkciju izveštavanja i analitike namenjenu oglašavačima. Važno je napomenuti da se prihodi od reklama redistribuiraju učesnicima PUBLIQ-a u okviru ekosistem (cf 4-B-PBQ token). PUBLIQ fondacija ne naplaćuje nikakve naknade oglašivačima i ne prodaje lične podatke trećim licima.

Distribuirana reklamna platforma

Svi besplatni sadržaji u okviru PUBLIQ mreže imaće ugrađene reklame naših oglašavača. Oglasi i sadržaj će biti upareni pomoću veštačke inteligencije kako bi uz sadržaj bili prikazani najrelevantniji oglasi. Takođe ćemo dozvoliti oglašavačima da menjaju algoritam za uparivanje korištenjem metapodataka sadržaja. Ovo će im omogućiti da ciljaju određenu publiku prema lokalitetu ili drugim javno dostupnim parametrima.

Sadržaj oglasa je publikacija kao i svaka druga, sa svojim heš ključem, pa je prvi korak za oglašivače da kreiraju oglas i registruju ga u okviru ulančanig bloka, istovetno kao i bilo koji drugi članak (uskladište sadržaj i sačuvaju kontrolne vrednosti u okviru ulančanog bloka). Drugi korak predstavlja početak reklamne kampanje stvaranjem unosa za ulančani blok koji ima PBQ količinu povezanu sa njim, i filter za ciljnu publiku. Svaki put kada se članak prikazuje, daemon program koji vraća članak mora umetnuti odgovarajući heš za oglase. Lako se može proveriti da li je reklama zaista registrovana u okviru ulančanih blokova i da li je prošla osnovno filtriranje. PBQ tokeni se troše iz novčanika povezanog sa kampanjom putem pametnih ugovora, a u zavisnosti od kriterijuma koje su oglašavači izabrali za kampanju (npr. broj klikova ili broj članaka).

Šira demokratizacija ponude oglasa postiže se kroz podršku oglasnih platformi treće strane. Mi ćemo obezbediti API-je za sve pružaoce oglasnih usluga nezavisnih proizvođača da na zahtev obezbeđuju oglase našoj mreži . Zahtevi se šalju trećoj strani svaki put kada se objavljeni sadržaj podudara sa njihovim izborima i kriterijumima. U suštini, nudimo ugrađeno rešenje sa sopstvenim AI-em za prikazivanje oglasa, kao i mehanizme za oglasne mreže nezavisnih proizvođača koji se priključuju na PUBLIQ ekosistem.

Reputacioni sloj zasnovan na analitici

Onlajn reputacija je ključna za svakoga. Ko nas čita, kome se sviđamo, ko komentariše naše postove: svi ovi parametri odražavaju deo naše ličnosti i onoga što zastupamo. Korporacije, na primer, sve više analiziraju onlajn profile kandidata kako bi bolje razumele sa kim imaju posla, kakva su njihova mišljenja i okruženje. Precizno procenjivanje autorove reputacije je izuzetno teško i tehnički zahtevno. Do sada, postojeće medijske platforme i blogeri nisu došli do dovoljno efikasnih i praktičnih alata za procenu. Posredstvom vlasničkih formula (cf. 4-C-PUBLIQ Workflows and Economics), PUBLIQ nudi precizne procene reputacije autora. U zavisnosti iskuljučivo od mišljenja čitalaca, reputacija i nagrade se bez odlaganja bezbedno distribuiraju u okviru ekosistema uz potpunu transparentnost.

Naša želja je da podstaknemo autore da objavljuju članke koji su što bolje napisani i što relevantniji. Objavljivanje loše napisanog sadržaja može rezultirati lošim ocenama čitalaca, što može negativno uticati na reputaciju autora.

Svaki autor ima pristup svom profilu i svojim ocenama. Na zahtev i uz korišćenje API-ja, bilo koja treća strana, na primer platforma za pretraživanje posla, može dozvoliti svojim članovima da emituju svoj "PUBLIQ skor". PUBLIQ skor je sveobuhvatna procena koja se izračunava radi utvrđivanja reputacije autora. PUBLIQ skor je ponderisani prosek (%) različitih povratnih informacija koje se dodeljuju svakom autoru (broj priča, pregleda, deljenja, sviđanja i potencijalnih oznaka upozorenja).

Milioni talentovanih autora i kreativnih umova nemaju dovoljno vremena koje bi mogli posvetiti ispoljavanju svog talenta. Takvi talenti zaslužuju da budu u centru pažnje i pravično nagrađeni. Izgradnja dugotrajne reputacije koja se može pratiti i koja je transparentna na ulančanom bloku je najbolji način da se obezbedi precizna demokratizovana nagrada. PUBLIQ osnažuje čitaoce pružajući im priliku da samostalno oblikuju reputacije autora i oslanja se na pretpostavku da oni imaju bolju percepciju talenta autora.

 

PUBLIQ skor

 

PUBLIQ Score 

 

Pregledi - Pogledi autorovih priča.
Porvatne informacije - Sviđanja, deljenja i oznake upozorenja za priče autora.
Priče - Priče objavljene od strane autora.
Dani - Kumulativni broj dana objavljenih priča.

Na vrhu reputacionog sloja, PUBLIQ predlaže prilagodljivu kontrolnu tablu analitike koja omogućava autorima da saznaju više o svojoj publici. Među osnovne dostupne informacije i statistike spadaju broj pregleda, broj deljenja, sviđanja, zemalja porekla i grana industrije.

Mi u PUBLIQ-u razumemo autentične umovime i njihovu potrebu za nezavisnim objavljivanjem. Autori moraju biti nagrađeni za svoje talente i različita, ali dobro izražena mišljenja. Ako autori ne budu nagrađeni za svoje napore, sve što će nam ostati je nekoliko medija pod kontrolom i uticajem moćnika. Angažujući profesionalce, blogere, istraživače, izdavačke kuće, i praktično svakoga, da bude deo PUBLIQ ekosistema, čuje se svačiji glas. U PUBLIQ ekosistemu, korisnici zadržavaju kontrolu, ali ne vode glavnu reč, što sprečava bilo kog moćnog pojedinca da diktira ideologije.

U međuvremenu, najvažniji društveni mediji i agregatori vesti (Fejsbuk i Gugl) su objavili da istražuju nove načine za borbu protiv širenja dezinformacija i alternativnih činjenica. Naravno, rizično je oslanjati se na privatne kompanije da nam kažu šta je istina, a šta ne. Mi smatramo da su čitaoci jedini koji bi trebalo da određuju da li je sadržaj autentičan, primamljiv ili jednostavno dobro artikulisan.

U društvu momentalnog zadovoljavanja potreba, PUBLIQ fondacija čvrsto veruje da mora biti primenjen decentralizovan mehanizam nagrađivanja intelektualnih kreacija.

PBQ tokeni

Osnovna svojstva

PUBLIQ obezbeđuje token kriptovalutske funkcionalnosti - “PBQ”, koji se može prebacivati sa naloga na nalog, i koji se koristi za kupovinu reklamnog prostora i nagrađivanje učesnika.

PUBLIQ projekat trenutnog zadovoljenja daje mogućnost autorima da primaju tokene zasnovane na zaslugama. Svakom vlsniku PBQ tokena se odobrava novčanik i par ključeva za prijavu transakcija. Autori mogu slobodno trošiti PBQ-ove preko PUBLIQ ekosistema ili razmenjivati PBQ u drugim kripto ili fiat valutama putem partnerskih razmena.

PUBLIQ infrastruktura se oslanja na pametne ugovore kako bi mehanizam nagrađivanja ulivao poverenje i sigurnost. Kada čitalac želi da podrži autora, jednostavna činjenica izražavanja pozitivnog mišljenja će pomoći da se poboljša “PUBLIQ Score” i da na kraju dođe do priliva veće količine PBQ-a u novčanik autora.

Čitaoci ne žele da prolaze kroz iscrpljujuć proces plaćanja svaki put kada se odluče da pročitaju ili otvore članak. Oni takođe žele da pristup informacijama bude slobodan. Besprekornom PUBLIQ infrastrukturom za nagrađivanje se bezbedno upravlja putem ulančanog bloka i mogućnosti koje nude pametni ugovori. PBQ se ne može falsifikovati, niti proizvoljno poništiti.

Proces rada bi izgledao ovako:

 1. Autor troši malu količinu PBQ-a kako bi objavio članak.*
 2. Nakon čitanja članka, čitalac može odabrati opciju sviđanja, može podeliti članak, ili staviti oznaku upozorenja.
 3. Jedan pametan ugovor obezbeđuje komunikaciju povratnih informacija sa analitičkim motorom za ažuriranje PUBLIQ skora autora.
 4. Drugi pametan ugovor se bavi uplatama PBQ-a na autorov novčanik u količini koja je srazmerna njegovom PUBLIQ skoru tokom "nagradne gomile" koja se održava u vreme kada se nagrada nudi ("Reward Offering", skraćeno "RO"), na svakih 24 sata.
 5. Autor može koristiti primljene PBQ-e za objavljivanje dodatnih članaka, ili ih može razmeniti.

* PBQ takođe predstavljaju vid osiguranja od spama. U tu svrhu, kako bi se obeshrabrile zloupotrebe i zlonamerni pokušaji, objavljivanje članka ili dodavanje novih napomena vezane za već objavljene članke se naplaćuju u malom iznosu PBQ -a (Ovi PBQ-i se nadoknađuju nakon što autor dostigne minimalni prag PUBLIQ skora, utvrđen od strane zajednice (cf 4-D-The PUBLIQ governance)).

Od krucijalne je važnosti napomenuti da se PBQ transakcije obavljaju automatski, momentalno i bez ikakvih troškova.

Distribucija tokena

Ukupan broj PBQ tokena koji će se izdati ograničen je na 500.000.000 PBQ-a. PBQ token predstavlja deljiv digitalni novčić sa maksimalno 8 decimalnih mesta (PBQ: 0.00000001).

Alokacija tokena:

 • 30% Prodaja tokena
 • 50% Rudarenje
 • 8% Rezervisano za PUBLIQ fondaciju
 • 12% tim, rani sponzori i partneri Distribucija PUBLIQ tokena

PUBLIQ Token Distribution

Rudarenje

Ukupan broj tokena namenjenih rudarenju iznosi 250.000.000 PBQ-a. Naknada se izračunava za svaki blok rudaren pomoću sledeće formule pojedinačno:

Reward(N) = (T -  N-1  Reward(i))K
i=1

K=0.00000015 PBQ

Simulacija token rudarstva zasnovana na minimalnoj mrežnoj aktivnosti:

PUBLIQ Mining

Svi izrudareni tokeni se automatski distribuiraju učesnicima uz pomoć pametnih ugovora.

Raspodela izrudarenih tokena (može biti predmet promena uz saglasnost PUBLIQ zajednice):

 • 70% - rudarima
 • 27-29.5% - autorima (70%) i kanalima (30%)
 • 0,5-3% - za sidere

Udeli sidera se izračunavaju za svaki period, na osnovu tržišne cene uporedive infrastrukture..

Prihod od oglašavanja

Poslovni model PUBLIQ-a kombinuje komercijalnu komponentu oglašavanja sa robustnom neutralnošću distribuirane organizacije. Ekosistem je kompetitivno pozicioniran na način da privuče prihod od oglašavanja i redistribuira sredstva učesnicima mreže koristeći distribuirane unutrašnje mehanizme.

Veličina svetskog tržišta elektronskog oglašavanja na godišnjem nivou se procenjuje na oko 200 milijardi američkih dolara. Na ovom tržištu dominiraju igrači poput Gugla i Fejsbuka. Iako verujemo da ove korporacije imaju jake interne etičke kontrole, zavisnost izdavača i čitalaca od komercijalnih medija nezdravo deluje na autore.

Udeo u tržištu digitalnih oglasa:

 • 41% Google
 • 16.6% Facebook
 • 3.8% Microsoft
 • 3.1% Yahho!
 • 1.9% Twitter
 • 33.6% Ostali

Share of digital ad market:

PUBLIQ uspostavlja svoju nišu na globalnom tržištu oglašavanja kako bi služio interesima široke publike koja želi nepristrasnu, nepromenljivu i besplatnu medijsku platformu.

Prihod od oglašavanja koji je sakupila Fondacija PUBLIQ u potpunosti se distribuira u sledećim procentima:

 • 97-99,5% - autori (70%) i kanali (30%)
 • 0,5-3% - za sidere

Kada se rudarski tokeni izdaju i distribuiraju, rudari će biti nadoknađeni putem transakcijskih provizija.

Alokacija sredstava

Prodaja tokena se sprovodi radi finansiranja razvoja ekosistema, uključujući prototipe i dokazne koncepte, marketing, razvoj strateških partnerstava, operacije i pravne i administrativne troškove.

Alokacija sredstava:

 • 45% Inženjering i razvoj
 • 20% PR i marketing
 • 15% Izgradnja ekosistema
 • 15% Operacije
 • 5% legalno

PUBLIQ Fund allocation

Inženjering i razvoj - Razvijanje PUBLIQ ekosistema i svih njegovih komponenti, angažovanje tehničkih resursa i uspostavljanje infrastrukture za podršku razvoju.

PR & Marketing - Razvijanje odnosa, marketing plana i strategije saradnje sa autorima, kanalima i drugim izdavačkim kućama u cilju širenja PUBLIQ ekosistema i širenja publike. Razvijanje marketinške kampanje usmerene na povećanje usvajanja platforme od strane oglašivača.

Izgradnja ekosistema - Razvijanje odnosa sa autorima, kanalima, izdavačkim kućama, oglašavačima i drugim strateškim partnerstvima, uključujući podsticaje za usvajanje platforme. Fondacija će takođe ciljati uspostavljene zajednice i podržati njihovu migraciju na PUBLIQ kanale.

Operacije - administrativni i drugi operativni troškovi.

Pravno - uspostavljanje pravnih lica, usklađivanje sa trenutnim regulatornim okvirom, inkorporacija i druge zakonske obaveze.

PUBLIQ procesi rada

Distribucija sadržaja

The Power of the PUBLIQ Network

 

The Power of the PUBLIQ Network

 

Autori su "ključni igrači" ekosistema. Oni stvaraju i objavljuju članke koji se distribuiraju u okviru mrežu:

 1. Na PUBLIQ interfejsu gde se mogu naći svi članci objavljeni preko PUBLIQ mreže.
 2. Na kanalima koji odluče da koriste PUBLIQ API za emitovanje sadržaja objavljenih u PUBLIQ-u.

Kanali su glavni partneri PUBLIQ-a u distribuciji i promociji sadržaja. Oni ne mogu cenzurisati članke, već imaju pravo da odluče koju vrstu sadržaja žele omogućiti svojim čitaocima. Funkcije filtriranja (prema temama, datumima, broju likova i drugim parametrima) su takođe dostupne za kanale kako bi olakšali njihov izbor. Emitovanjem sadržaja objavljenom u PUBLIQ ekosistemu, kanali imaju priliku da budu nagrađeni u zavisnosti od količine saobraćaja generisanog preko PUBLIQ sadržaja koji se emituje. Kanali se takođe mogu osloniti na PUBLIQ ekosistem u cilju kreiranja sopstvenih "autorskih naloga" i objavljivanja članaka. PUBLIQ ne želi da bilo kome uskrati mogućnost da se slobodno izrazi.

PUBLIQ je dizajniran da služi potrebama društva distribuirajući informacije koje su otporne na cenzuru iz celog sveta. Čitaoci su slobodoumne vođe ekosistema koje pomažu da se mehanizam nagrađivanja podstakne njihovim čitanjem i povratnim informacijama. Čitaoci imaju slobodan pristup svim objavljenim sadržajem u PUBLIQ ekosistemu.

The Author’s Workflow

 

The Author’s Workflow

 

The Use Cases

The Use Cases

 

Akumulacija i raspodela sredstava

U PUBLIQ mreži oglašivači postaju deo ekosistema kupovinom PBQ-a radi plasmana svojih reklama. Motor PUBLIQ pametnog ugovora omogućava distribuciju prihoda od oglašavanja između autora shodno njihovoj PUBLIQ oceni, sidera zbog prostora za skladištenje koji dele i kanala zbog saobraćaj koji generišu.

Model pretplate je dostupan onima čitaocima koji žele da dobiju sadržaj bez reklama, ali i da doprinesu održavanju PUBLIQ fondacije.

Reputacija autora izračunava se po vlasničkoj formuli koja uzima u obzir broj kumulativnih prikaza autorskih priča, kumulativni broja dana od prvog objavljivanja, ukupan broja priča i kumulativni broja sviđanja, deljenja i oznaka upozorenja. Druga formula pretvara PUBLIQ skor autora u odgovarajuće tokene.

Skor

R=∑  V+KLL-KCC
T

R - Rejting autora
T - Broj dana proteklih od dana objavljivanja članka
V - Broj prikaza članka
L - Broj sviđanja i deljenja članka
C - Oznake upozorenja za članke
KL - Koeficijent sviđanja i deljenja (početna vrednost: 10)
KC - CKoeficijent oznaka upozorenja (početna vrednost: 20)

Druga formula pretvara reputaciju autora u odgovarajuće udele. Reputacija uz odgovarajuću raspodelu tokena se aktivira kada se objavljuje prva priča autora. Broj udela koje svaki autor dobija podložan je promenama u realnom vremenu u zavisnosti od aktivnosti autora u PUBLIQ ekosistemu. Dodela nagrada se realizuje u skladu sa dnevnon Ponudom nagrada.

Udeo 

P=  R  x 100(%)
TR

P - Udeo autora u procentima
R - Rejting autora
TR - zbir svih ocena autora

PUBLIQ upravljanje

PUBLIQ mreža se samoreguliše putem ulančanih blokova i pametnih ugovora, čime se eliminiše uticaj i potreba za tradicionalnim centralizovanim vlastima koji su se pokazali neefikasnim i pod kontrolom moćnih spoljnih strana.

PUBLIQ fondacija ceni raznolikost, slobodu govora i poštovanje prema drugima. Fondacija ne želi da njeni članci i oglasi budu neprikladni ili uvredljivi za čitaoce. Radi postizanja ovog cilja, PUBLIQ fondacija uvodi mehanizam upravljanja zajednicom kako bi se čitaoci zaštitili od neželjenog sadržaja.

PUBLIQ fondacija će omogućiti najaktivnijim i najcenjenijim autorima (u zavisnosti od njihove aktivnosti i PUBLIQ skora), različitih nacionalnosti i pozadina, da budu aktivni članovi PUBLIQ zajednice. PUBLIQ zajednica obuhvata 40 autora širom sveta (zajednica će postepeno rasti) čija je misija da odrede da li sadržaj koji je određen broj puta označen radi upozorenja narušava integritet PUBLIQ mreže.

Čitaoci mogu sadržaj obeležiti oznakama upozorenja i dodati svoj komentar namenjen zajednici, kako bi zajednica bolje razumela razlog njihove zabrinutosti.

Kako bi njihov sadržaj bio u skladu sa PUBLIQ mehanizmom upravljanja, autori se ohrabruju da:

 • Jasno navedu temu kojom se članak bavi odabirom prave "opisne teme".
 • Pravilno podese pristup starosnoj grupi.
 • Izbegavaju dupliranje već objavljenih sadržaja.
 • Izbegavaju objavljivanje i promovisanje lažnih vesti.

Takođe, PUBLIQ fondacija obeshrabruje promovisanje sledećeg sadržaja:

 • Diskriminacije, pretnji upućenih pojedincu ili grupi, te pozivanja na nanošenja telesnih povreda sebi ili drugima.

Interna ekonomija PUBLIQ-a je dizajnirana da održi stabilan protok sredstava, spreči zloupotrebe mreže i obezbedi odgovarajuće podsticaje za rast. Ukoliko se autor ne povinuje PUBLIQ mehanizmu upravljanja, ili ukoliko određeni članak promoviše neke od gore navedenih tema, članovi PUBLIQ zajednice imaju pravo da preduzmu sledeće mere:

 • Suspenduju pristup sadržaju određenoj starosnoj grupi (ispod 16, 18 ili 21 godine).
 • Podsete autora ili kanal o pravilima zajednice.
 • U slučaju ponavljanja neprimerenih postova koji ne poštuju pravila zajednice, članovi zajednice mogu odgovornom autoru privremeno oduzeti pravo da objavljuje članke dok se pitanje ne reši.

Pored toga, ekonomske mere će biti preduzete kako bi se sprečila zloupotreba mreže od strane napadača (npr. izigravanje mrežnog mehanizma nagrađivanja). Takve zloupotrebe uključuju, između ostalog:

 • Kreiranje lažnih naloga i spamovanje sistema.
 • Kreiranje lažnih naloga radi glasanja za određene članke.
 • Narušavanje reputacije popularnih članaka kroz neopravdane oznake upozorenja.

PUBLIQ fondacija aktivno uključuje PUBLIQ zajednicu u donošenje strukturalih odluka koje će biti izvršene. Mehanizam glasanja će osigurati da svaka značajna organizaciona bude izgrađena, a svaka strukturalna odluka ekosistema doneta, od strane same zajednice. PUBLIQ zajednica će biti podstaknuta da glasa za reforme infrastrukture. PUBLIQ fondacija će obaveštavati zajednicu o svim važnim odlukama koje treba doneti glasanjem, ili bilo kojim drugim odlukama donetim od strane PUBLIQ fondacije radi održavanja ili poboljšavanja ekosistema.

Kalendar

Novembar 2017
PUBLIQ rasprodaja

Februar 2018
Inicijalno puštanje u rad PUBLIQ mreže
PUBLIQ Initial Network će učesnicima prodaje tokena dati puno vlasništvo nad PBQ tokenima. Veoma mala transakciona taksa (koja služi isključivo za prevenciju spama) i još uvek bez nagrada za rudarenje.

Maj 2018.
Objavljivanje sadržaja u okviru PUBLIQ Testneta.t
Omogućavanje PUBLIQ autorima da objavljuju sadržaj u okviru PUBLIQ mreže.

Avgust 2018
Distribucija sadržaja u okviru PUBLIQ Testneta.
Omogućavanje distributerima sadržaja da filtriraju i grupišu sadržaj relevantan njihovoj ciljnoj publici.

Septembar 2018
Puštanje u rad PUBLIQ mreže 1.0
PUBLIQ mreža 1.0 će učiniti infrastrukturu za objavljivanje i distribuciju sadržaja dostupnom i onlajn.

Distribuirano skladište u PUBLIQ Testnetu
Distribuirano skladište će obezbediti okvir za sladištenje PUBLIQ sadržaja. To će omogućiti svima da učine dostupnim svoj slobodan skladišni prostor i da na taj način zarade PBQ-e.

Novembar 2018.
Reklamna platforma u PUBLIQ Testnetu
Platforma će oglašavačima obezbediti alate neophodne za objavljivanje oglasa i odabir ciljne grupe u okviru PUBLIQ ekosistema.

Puštanje u rad PUBLIQ mreže 1.1
PUBLIQ mreža 1.1 će učiniti infrastrukturu za objavljivanje sadržaja, distribuciju sadržaja i distribuirano skladištenje dostupnim i onlajn.

Decembar 2018
AI asistent u PUBLIQ Testnetu
PUBLIQ AI će omogućiti kategorizaciju članaka i čitaocima predlagati članke zasnovane na različitim stanovištima. AI asistent će takođe pomoći u tumačenju konteksta članaka kako bi se odabrala reklama relevantna za taj članak.

Februar. 2019
Puštanje u rad PUBLIQ mreže 2.0
Puštanje u rad PUBLIQ mreže 2.0 će učiniti infrastrukturu za objavljivanje sadržaja, distribuciju sadržaja, distribuirano skladištenje, reklmanu platformu i AI asistenta dostrupnom i online.

Mart 2019.
SDK-ovi za integraciju
SDK-ovi će pomoći svima da nesmetano integrišu i emituju sadržaj PUBLIQ mreže na svojoj veb-stranici ili aplikaciji za mobilne uređaje.

Zaključak

PUBLIQ ponovno uspostavlja ravnotežu moći osnažujući autore i čitaoce slobodom u izražavanju svojih misli. U tom pogledu ekosistem koji je izgradila PUBLIQ fondacija jeste i ostaće nezavisna od suvišnih trećih lica.

Distribuciju bogatstva u medijskoj industriji predugo su kontrolisali moćni posrednici i platforme koje se bogate kreacijama "običnih" ljudi. Došlo je vreme da autori i izdavači budu oslobođeni. Decentralizacija koju je PUBLIQ implementirao inovativnim korišćenjem tehnologije ulančanih blokova obnavlja poverenje u medijski ekosistem. Takođe nudi jedinstvenu priliku za kreiranje demokratskog i efikasnog mehanizama nagrađivanja za kreatore sadržaja.

PUBLIQ zajednica igra važnu ulogu u obezbeđivanju i izgradnji ekosistema oblikovanog po potrebama korisnika i zaštićenog od zlonamernih trećih lica. Po prvi put ljudi mogu da posredstvom medijske platforme dopru do bilo koga i stvaraju svoje lično bogatstvo i reputaciju.

PUBLIQ fondacija ima za cilj da inspiriše sve ljude da preispitaju naše ekosisteme. Živimo u neverovatnim vremenima kada nove tehnologije imaju moć da poremete način na koji poslujemo i pristupamo nejednakostima u našem društvu. Mi verujemo da je vreme da se pokrenemo i doprinesemo da svet postane bolje mesto za život.

Izvori:
Kevan Lee. “The Social Media Frequency Guide: How Often to Post to Facebook, Twitter, LinkedIn and More.” Buffer. Published April 7, 2014. https://blog.bufferapp.com/social-media-frequency-guide

Citati

1 Schmidt, E. Every Two Days We Create as Much Information as We Did UNtil 2003. 2010.

2 Grabowitz, P. Tutorial: The Transition To Digital Journalism. Advanced Media Institute, UC Berkeley. S.D.

PUBLIQ Publishing Platform is Live Now.